LTX-733

POPIS

LTX-733 je zložený z pogumovaného ohybného komponentu s nízkou viskozitou určený na ochranu alebo maskovanie plošných obvodov, svoriek… počas výroby, montáže a spájania vlnou.
Zaručuje aj ochranu počas skladovania. Odstraňuje používanie adhezívnych doštičiek.
Jemným ťahom je možné odstrániť fóliu bez zanechania stopy.

VLASTNOSTI

 • Odstraňuje riziko rozšírenia zvaru až ku svorkám, hlavám skrutiek a pod.
 • Aplikujte sa ponorením, kefkou alebo liatím.
 • Znesie teplotu 300 – 360° po doku 5 – 10 sekúnd
 • Nepoškvrní zlato ani fosforový bronz
 • Chráni jemné komponenty
 • Odstráni kontamináciu počas montáže
 • Používa sa na pohlcovanie vibrácií pri jemných elektronických komponentoch

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

 • Toxicita: prírodný latex
 • odparovanie: ako voda
 • Ph: 11
 • Viskozita: 7000 Pa s pri teplote 20°
 • Rozpustnosť: vo vode pred vulkanizáciou, žiadne rozpúšťadlá potom
 • Vulkanizácia: dochádza k nej približne do 30 minút pri izbovej teplote
 • Teplotná stabilita:
 • * 20 – 22 °C alebo 10 minút pri teplote 80 °C
 • * 150 °C počas 1 až 3 hodín
 • * 260 °C počas doby potrebnej na zváranie