Antiadhezívna povrchová úprava PTFE nevydrží večne a v závislosti od spôsobu používania sa povrch môže poškriabať, opotrebovať, čím sa zníži jeho výkonnosť.

Ponúkame vám možnosť aplikácie teflónovej vrstvy na vaše diely, ktoré nám dodáte v lehote približne jedného týždňa, metódou, ktorá bude čo najviac vyhovovať vášmu spôsobu používania.

Vyriešiť problémy s adhezívnosťou alebo zanášaním.

  • Znížiť koeficient trenia.
  • Zvýšiť odolnosť voči chemickým látkam…

Ptfe Fep Pfa etfe
Hrúbka 10,25 µ 20 – 80 µ 40 – 80 µ 150 – 800 µ
Teplota 250 °C 200 °C 260 °C 160 °C
Potravinársky Áno Áno Áno Nie
Rôzne Zostáva nepremokavá a má vysokú kryogénnu stabilitu
  • Chrániť kovové diely pred koróziou, zanášaním, odieraním a kavitácii.
  • Zaručiť elektrickú a zvukovú izoláciu.
  • Odolávať organickým kyselinám a nárazom.

Hrúbka 150 až 800 µ
Teplota Až 90 °C
Rôzne Styk s potravinami – opracovanie – pitná voda

Oblasti použitia: Spracovanie vody – Textilný priemysel – Agro-potravinársky priemysel – Automobilový priemysel – Metalurgický priemysel – Tlač

  • Dielektrická odolnosť.
  • Odolávať chemickým látkam, žiareniu.

Hrúbka 150 až 800 µ
Teplota Až 160°C
Rôzne Opracovateľný, styk s potravinami

Chemický – Farmaceutický – Inštalačné zariadenia – Ventily – Papierenský